Osobnosti obce

Pojem „osobnosť“ má mnoho definícií, významov, vysvetlení, no všetky sa zhodujú v tom, že osobnosťou sa človek nerodí, ale stáva sa ňou počas života. Najvýstižnejším vyjadrením je asi definícia: „Osobnosť je jedinečný vzorec rysov a trvalých spôsobov, ktorými sa jedinec líši od druhých“ (J. Guilford, 1959). Asi to znie dosť zložito, ale chceme tu predstaviť ľudí, spoluobčanov, ktorí sa v Necpaloch narodili, žili a svojim umom, danosťami, šikovnosťou, talentom alebo na pohľad jednoduchými činmi zaradili medzi tých výnimočných.


Priebežným pátraním a spoznávaním dejín Necpál budeme tútu rubriku priebežne dopĺňať o profily zaujímavých ľudí.


PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

PaedDr. Kvetoslava ĎurčováNie je ľahké pre administrátora stránky písať o sebe...viac...prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Narodil sa 8. júna 1955 v Prievidzi. Inžinierske štúdium ukončil v roku 1979 na SVŠT v Bratislave. Následne pôsobil v priemysle a od roku 1984 do 2008 na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, kde sa zameriaval predovšetkým na projektovanie automatizovaných výrobných systémov. Je spoluzakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredo-európskeho technického inštitútu (CEIT). viac...


Ladislav Polerecký

Alojz Petráš

Alojz Petráš sa narodil 6. januára 1934 v Prievidzi. Bol absolventom VŠMU v Bratislave – odbor monumentálne maliarstvo u prof. Petra Matejku. Venoval sa komornej a sakrálnej tvorbe v rôznych technikách – olejomaľba, akvrely, interiérové realizácie, tvorba objektov a plastík z dreva. Alojz Petráš zomrel 23. apríla 2016 vo veku 82 rokov.
viac...


Alojz Petráš

Ladislav Polerecký

Ladislav Polerecký sa zaradil medzi významné osobnosti mesta ako ľudový umelecký rezbár, autor mnohých obrazov starej Prievidze a Necpál. Narodil sa 28. augusta 1957 v Prievidzi. Je vyučený elektrikár, stolár, pracoval ako rezbár, živnostník, v súčasnosti je zamestnaný ako pracovník technického úseku Správy majetku mesta Prievidza.
viac...


Mariana a Bohumil Vaňovci

Mgr. Mariana a Mgr. Bohumil Vaňovci

Zdobeniu kraslíc sa venujú vo voľnom čase ako záľube od roku 1995. Začínali na základe návodov v časopisoch. Učili sa najskôr jednoduchšie techniky, ako je maľovanie a voskovanie. Neskôr Bohumil začal oblepovať škrupiny slamou, a Mariana ostrým nožom gravírovať rôzne ornamenty.
viac...

Ladislav Petráš

Ladislav Petráš

Takmer žiadna športová stránka na internete, ktorá sa zaoberá futbalom, nevynechá meno nášho rodáka, Laca Petráša. Nájdete tam množstvo informácií z jeho futbalového života, jeho úspechy i nezdary, kariérny rast i mnohé názory jeho fanúšikov.

viac...


© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist