Osobnosti obce

Pojem „osobnosť“ má mnoho definícií, významov, vysvetlení, no všetky sa zhodujú v tom, že osobnosťou sa človek nerodí, ale stáva sa ňou počas života. Najvýstižnejším vyjadrením je asi definícia: „Osobnosť je jedinečný vzorec rysov a trvalých spôsobov, ktorými sa jedinec líši od druhých“ (J. Guilford, 1959). Asi to znie dosť zložito, ale chceme tu predstaviť ľudí, spoluobčanov, ktorí sa v Necpaloch narodili, žili a svojim umom, danosťami, šikovnosťou, talentom alebo na pohľad jednoduchými činmi zaradili medzi tých výnimočných.


Priebežným pátraním a spoznávaním dejín Necpál budeme tútu rubriku priebežne dopĺňať o profily zaujímavých ľudí.


prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Narodil sa 8. júna 1955 v Prievidzi. Inžinierske štúdium ukončil v roku 1979 na SVŠT v Bratislave. Následne pôsobil v priemysle a od roku 1984 do 2008 na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, kde sa zameriaval predovšetkým na projektovanie automatizovaných výrobných systémov. Je spoluzakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredo-európskeho technického inštitútu (CEIT). viac...


Alojz Petráš

Alojz Petráš

Alojz Petráš sa narodil 6. januára 1934 v Prievidzi. Je absolventom VŠMU v Bratislave – odbor monumentálne maliarstvo u prof. Petra Matejku. Venuje sa komornej a sakrálnej tvorbe v rôznych technikách – olejomaľba, akvrely, interiérové realizácie, tvorba objektov a plastík z dreva. Žije a tvorí v Prievidzi.
viac...


Ladislav Petráš

Ladislav Petráš

Takmer žiadna športová stránka na internete, ktorá sa zaoberá futbalom, nevynechá meno nášho rodáka, Laca Petráša. Nájdete tam množstvo informácií z jeho futbalového života, jeho úspechy i nezdary, kariérny rast i mnohé názory jeho fanúšikov.

viac...


Mariana a Bohumil Vaňovci

Mariana a Bohumil Vaňovci

Zdobeniu kraslíc sa venujú vo voľnom čase ako záľube od roku 1995. Začínali na základe návodov v časopisoch. Učili sa najskôr jednoduchšie techniky, ako je maľovanie a voskovanie. Neskôr Bohumil začal oblepovať škrupiny slamou, a Mariana ostrým nožom gravírovať rôzne ornamenty.
viac...

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist