Alojz Petráš

Alojz Petráš sa narodil 6. januára 1934 v Prievidzi. Je absolventom VŠMU v Bratislave – odbor monumentálne maliarstvo u prof. Petra Matejku. Venuje sa komornej a sakrálnej tvorbe v rôznych technikách – olejomaľba, akvrely, interiérové realizácie, tvorba objektov a plastík z dreva. Uznanie, vzhľadom na emocionalitu svojej tvorby, výnimočnosť prejavu a filozofický podtext získal uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. Alojz Petráš zomrel 23. apríla 2016 vo veku 82 rokov.

Vo februári 2009 bola otvorená výstava Vyznania z palety, ktorá bola podfarbená jeho poďakovaním Stvoriteľovi za dožitých krásnych a tvorivých 75 rokov. Umelec reaguje na výzvu súčasnej doby originálne a svojsky. To potvrdzuje fakt, že ide o človeka s takým potenciálom výrazových prostriedkov a nezávislého autonómneho výtvarného názoru, ktorého nemôžu ovplyvniť žiadne plytké módne či modernistické vplyvy. Na výstave sa prezentuje emotívne ladenými olejomaľbami s osobitým uhlom pohľadu. Zaujímavé sú jeho vesmírne meditácie o zmysle života i obrazy, ktoré čerpajú námety z ľudových tradícií.
Jeho námetmi sú predovšetkým biblické príbehy a evanjelijá, pre ktoré nachádza paralelu v ľudskom bytí a údele. Akokoľvek sa chce človek (Ľudská mucha) tomuto údelu vzprierať, až rúhať a symbolicky tým v poňatí autora bičovať Krista, jeho individuálny údel je iba súčasťou všezahŕňajúceho Božieho konceptu. V tomto zmysle sú Božími dietkami nielen tí spoločensky úspešní a akceptovaní, ale aj ľudia na okraji spoločnosti, ktorým autor symbolicky ponúka Božie oslovenie – Zvon – tým, že do cyklu obrazov bezdomovcov zaraďuje aj obraz zvonice. Na výstave nechýbal obľúbený a v tvorbe autora často opakovaný ľudový motív – pastierstvo, zber úrody, hody, ktorý Alojz Petráš často spája so sakrálnym motívom (Panna Mária ako žnica, Kristus ako hospodár, pastier, vinohradník spravujúci Božiu vinicu a povyšujúci víno na symbol jeho krvi).

Ľudová slávnosť, olej 2005

Ľudová slávnosť, olej 2005


Cyrilometodejské zvony, olej 2006

Cyrilometodejské zvony, olej 2006


Cyril a Metod, olej 2007

Cyril a Metod, olej 2007


Vínny totem, olej 2008

Vínny totem, olej 2008


Vínny totem, detail, olej 2008

Vínny totem, detail, olej 2008


Bakchus, olej 2007

Bakchus, olej 2007


Hniezdo, drevo 2001

Hniezdo, drevo 2001


Hniezdo, detail, drevo 2001

Hniezdo, detail, drevo 2001


Zvonička, drevo 2007

Zvonička, drevo 2007


Obrazovka I, olej 2008

Obrazovka I, olej 2008


Degustátori I, olej 2008

Degustátori I., olej 2008


Degustátori II, olej 2008

Degustátori II., olej 2008


Honba, biznis, olej 2008

Honba, biznis, olej 2008


Novodobá selanka, olej 2007

Novodobá selanka, olej 2007


Kristova vinica I, olej 2008

Kristova vinica I, olej 2008


Kristova vinica II, olej 2008

Kristova vinica II, olej 2008


Symboly, olej 2001

Symboly, olej 2001


Matka, olej 2007

Matka, olej 2007


Na lavičke I, olej 2007

Na lavičke I, olej 2007


Pri kontajneri, olej 2007

Pri kontajneri, olej 2007


Na lavičke II, olej 2007

Na lavičke II, olej 2007


Dom bezdomovca, olej 2007

Dom bezdomovca, olej 2007


Ferko B., olej 2007

Ferko B., olej 2007


Padlá anjel, olej 2006

Padlý anjel, olej 2006


Poľný kríž, olej/drevo, 1998

Poľný kríž, olej / drevo, 1998


Vesmírny Kristus, olej/drevo, 1998

Vesmírny Kristus, olej / drevo, 1998


Nedeľa, olej/drevo, 2008

Nedeľa, olej / drevo, 2008


Na výstave...

Na výstave...


Básnik a múza, olej, 2008

Básnik a múza, olej, 2008


Obrazovka II, olej, 2004

Obrazovka II, olej, 2004


Pred plátnom, olej, 2008

Pred plátnom, olej, 2008


Dupot koní, olej, 2007

Dupot koní, olej, 2007


Biela a červená, olej, 2007

Biela a červená, olej, 2007


Ľudské muchy, olej, 2008

Ľudské muchy, olej 2008


Magdaléna, olej 2006

Magdaléna, olej 2006


Pieta, olej, 2007

Pieta, olej 2007


Na výstave

Na výstave...


Autor sa nevyhýba ani rôznym konfliktom a bojom v dnešnom svete, ktoré znázorňuje výraznými kontrastmi a dynamickými kompozíciami. Reaguje aj na vplyv masovej kultúry a médií na jedinca, či negatívny vplyv biznisu a honby za majetkom na človeka. Pred dvomi rokmi vytvoril Alojz Petráš triptych Trójsky kôň v Novákoch, ktorým reagoval na tragický výbuch vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch.
"Tragédia v Novákoch ma ohromila najskôr silou výbuchu, potom psychicky, ľudskými osudmi, do ktorých zasiahla. Je to obrovská trauma pre mesto, pre ľudí, čo tu žijú, nielen v Novákoch, ale aj okolí. Bývam v Prievidzi, ale keď zaznela detonácia, myslel som, že mi nejaké auto vrazilo do domu, taká to bola sila," spomína maliar.


Autor o Trójskom konňovi

Autor o Trójskom koňovi


Trójsky kôň v Novákoch I., olej 2007

Trójsky kôň v Novákoch I., olej 2007


Trójsky kôň v Novákoch II., olej 2007

Trójsky kôň v Novákoch II., olej 2007


Trójsky kôň v Novákoch III., olej 2007

Trójsky kôň v Novákoch III., olej 2007


Triptych Trójsky kôň v Novákoch, olej 2007

Triptych Trójsky kôň v Novákoch, olej 2007


Na výstave

Na výstave...


Na výstave

Na výstave...


© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist