Chystá sa

Milí Necpalania, Aké dni prežívame v roku 2019, je len naša voľba. Ak sa rozhodneme byť šťastní, budeme, ak budeme rozhodnutí pochopiť druhých, pochopíme, ak budeme chcieť pomôcť, pomôžeme, ak budeme mať vôľu konať, spravíme veľa...
Tešíme sa na každé stretnutie s vami!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milí spoluobčania, pokladám za vhodné vám oznámiť, že Mesto Prievidza ako obstarávateľ územného plánu mesta na svojej úradnej tabuli vyvesilo verejnú vyhlášku o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny Necpaly. Z dôvodu, že máme možnosť ako obyvatelia Necpál tento územný plán pripomienkovať, som iniciovala stretnutie s pracovníkmi mesta, aby nám/vám predstavili víziu spomínaného územného plánu Necpaly. Pripomienkovanie je limitované termínom do 17. 5. 2019. V prípade vášho záujmu o túto problematiku, môžete prísť na stretnutie v stredu 15. mája o 16.00 hodine do kultúrneho domu v Necpaloch. Samozrejme, svoje pripomienky a podnety k územnému plánu môžete podať aj písomne do podateľne MÚ do uvedeného termínu. Ďakujem za váš záujem urobiť Necpaly hodnotným miestom pre život. K. Ďurčová
šuFut 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- šuFut 2019<


Kontakt -
necpaly660@gmail.com alebo na tel. 0905 683 779.
Podrobnejšie informácie o pripravovaných akciách zverejňujeme priebežne, preto sledujte našu stránku, rovnako aj informácie na facebookovej stránke Necpaly - mestská časť Prievidze a na vývesných plochách plagátov v Necpaloch. Jedna informačná vitrína je umiestnená pri zastávke autobusu pri Potravinách CBA. Druhá vitrína je na plote v blízkosti Mäsiarstva u Borku.
akcie 2019

Na stretnutia s vami sa tešia dobrovoľní organizátori z OZ FanNecpaly!© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist