Publikácie

Pamätnica dobrovoľného požiarneho zboru v Necpaloch nad Nitrou

Pamätnica dobrovoľného požiarneho zboru v Necpaloch nad Nitrou

Pokiaľ nám je známe, dodnes vyšli o Necpaloch tri publikácie. V roku 1974 to bola Pamätnica dobrovoľného požiarneho zboru v Necpaloch nad Nitrou, mestskej štvrte mesta Prievidza. Za spolupráce členov výboru ZO ZPO Jozefa Antonyho, Milana Solára a Štefana Jamricha ju pri príležitosti 50. výročia založenia zboru zostavil Ján Bendík. Okrem vzniku, členstva, činnosti zboru v nej možno nájsť aj malý pohľad do histórie obce.

Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou

Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou Druhou publikáciou bola Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou, ktorú v roku 2008 zostavil kolektív zostavovateľov – Emil Vaňo, Lýdia Bušíková, Bohumil Vaňo, Ing. Ján Mokrý, Lukáč Mokrý a Štefan Jamrich. Obsahom knihy sú podrobné informácie o histórii obce, o obydliach, odievaní i stravovaní ľudí v minulosti, svoje miesto má správa obce, zvyky, spoločenské pomery, vybavenosť, doprava, kultúra, vojnové a povojnové roky, vysťahovalectvo a organizácie, ktoré v obci pôsobili: Dobrovoľný hasičský zbor, Urbár, Československý červený kríž, mládežnícke organizácie, Klub dôchodcov Necpaly i politické strany. Oživením publikácie je nesporne popis jednotlivých domov s ich obyvateľmi, menami i prídomkami a takisto veľmi cennou je mapa rodinných domov z roku 1950. Publikácia si našla svoje miesto v knižniciach mnohých Necpalanov i rodákov žijúcich mimo (dnes už bývalej) obce.


Necpaly (ne)zabudnuté

Necpaly (ne)zabudnuté V poradí treťou publikáciou je knižka Necpaly (ne)zabudnuté, ktorá bola uvedená do života v deň oficiálnej časti osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch – 1. mája 2015. Je vlastne voľným pokračovaním aj doplnením predchádzajúcej Pamätnice, osviežená mnohými novými kapitolami, zaujímavými informáciami či spomienkami občanov, ktorí si pripomínajú Necpaly ich mladosti. Nechýbajú v nej dobové fotografie, prehľad súčasných udalostí a ďalšie milé prekvapenia.
O slávnostný akt uvedenia do života požiadala zostavovateľka knihy Kvetoslava Ďurčová primátorku mesta Katarínu Macháčkovú a kapelníka hudobnej skupiny Necpalanka Petra Petráša. Spoločným želaním zúčastnených bol šťastný štart publikácie a veľa spokojných čitateľov.


© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist