Hody a sv. omša

Foto z PRÍPRAV na hody nájdete klinutím SEM

Foto z PROCESIE nájdete klinutím SEM

Foto zo SVÄTEJ OMŠE nájdete klinutím SEM

Foto z HODOVEJ ZÁBAVY nájdete klinutím SEM

Hody v Necpaloch sú tradične tri týždne po Veľkej noci. Možno máme tú výhodu, že keď patríme k mestu Prievidza, máme ich aj v auguste, ale tieto májové sú proste tie naše, necpalské, historicky platné. Hodová sv. omša bola v roku osláv niečim výnimočná. Pre oživenie tradície sme sa rozhodli, že tak, ako kedysi, išla tentoraz (v nedeľu 26. apríla 2015) procesia veriacich symbolicky od kríža pri „Rajčuli“ (oproti pekárni DUKE) o 10:40 hod. S kňazom, s dychovou hudbou spievajúc mariánske piesne procesia pomaly smerovala až ku kaplnke, kde začala o 11:00 hod. slávnostná svätá omša.
Veriaci i ostatní návštevníci s potešením prijali toto ozvláštnenie hodovej omše a tiež mali možnosť stiahnuť si aj texty piesní, ktoré sa počas procesie spievali. Hudobný doprovod dychovej hudby umocňoval celkovú atmosféru tohto podujatia.
Zneli piesne Celá krásna si Mária, K nebesiam dnes a K Márii voláme.
V popoludňjaších hodinách už tradične za pekného počasia pozýva hudobná skupina Necpalanka všetkých Necpalanov s ich priateľmi, príbuznými i susedmi na hodovú zábavu na parkovisko pri Mäsiarstve u Borku.

Hodová procesia z roku 1950

Hodová procesia Hodová procesia

Nedeľné počasie bolo ako na objednávku, slniečko svietilo a účasť veriacich bola naozaj bohatá. Dôstojná procesia sa pohla presne načas a pomalým krokom smerovala ku kaplnke. Na tvárach ľudí bolo vidieť úctu, radosť a tí skôr narodení neskývali dojatie. Mnohým sa totiž vynorili spomienky na niekdajšie hodové procesie a o to intenzívnejšie prežívali každý krok ku kaplnke.


Kliknutím na nasledujúce odkazy otvoríte fotogalériu tohtoročných hodov:

Príprava na hody Procesia Hodová sv. omša Hodová zábava
© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist