Občianske združenie FanNecpaly

Spoločenstvo, zoskupenie, kolektív... ťažko nazvať jedným slovom pár ľudí, ktorí si z recesie pomenovali svoju komunitu FanNecpaly (fanúšikovia, priaznivci Necpál). Našim pôvodným zámerom bolo potešiť chlapcov z hudobnej skupiny Necpalanka tým, že sme si dali urobiť rovnaké tričká s ich vyobrazením a nápisom FanKlub Necpalanka. Členov kapely to samozrejme veľmi potešilo a tak sa stalo, že sme sa začali stretávať aj mimo tanečných parketov a pódií. Väčšinou to bolo pri spoločných posedeniach, opekačkách, výletoch, neskôr sme sa začali angažovať aj na brigádach, hlavne pri úprave okolia, vyčistení okolia kaplnky či cintorína. Vedieme kroniky Necpál, robíme fotodokumentáciu akcií, spolupracovali sme pri obnove kaplnky, na akciách ako stavanie mája, príchod Mikuláša a boli sme hlavnými organizátormi osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch v roku 2015. Činnosť sme postupne rozšírili o ďalšie aktivity, o ktorých sa môžete priebežne dozvedať v rubrike Udalosti. Máme svoje pečiatky, tričká, kroniky, spoločné zážitky a hlavne – spoločný zmysel pre humor, recesiu a rozdávanie radosti naokolo. Keď sa nás opýtate, z čoho to všetko vzniklo, tak odpoveď znie: „Z NIČOHO NIČ“. A ako to je z ničoho nič, sa dočítate v poradí v tretej knihe o Necpaloch, ktorá bola slávnostne uvedená do života práve na oficiálnej čati osláv 660. výročia pod názvom Necpaly (ne)zabudnuté.

Významným momentom bolo zaregistrovanie FanNecpaly ako občianskeho združenia, ktoré pod touto hlavičkou funguje od 19. mája 2017 a jeho predsedníčkou je PaedDr. Kvetoslava Ďurčová. Od tohto kroku očakávame, že usporadúvanie mnohých akcií, podujatí a aktivít bude tak o čosi jednoduchšie po organizačnej stránke a tiež je tu možnosť prijímania dobrovoľných finančných príspevkov, či po roku existencie OZ aj 2% z daní. Každý, čo i ten najmenší obnos výrazne pomôže pri podujatiach, ktoré organizujeme pre všetkých obyvateľov Necpál i mesta. Poďakovanie patrí už vopred každému, kto túto myšlienku pochopí a podporí finančnou či materiálnou pomocou. Nemáme svoje priestory, všetko robíme dobrovoľne, na úkor nášho času, voľna, pohodlia, bez nároku na odmenu a z vlastných zdrojov, občas podporených príspevkom z mesta či niekoľkých darcov. Všetko len preto, že chceme urobiť radosť, oživiť tradície a robiť život v Necpaloch krajší a veselší. Ak sa zúčastňujete akcií v Necpaloch, vidíte výsledky náročnej, no aj radostnej práce členov OZ FanNecpaly.

A sa rozhodnete podporiť čo i len pár eurami našu činnosť, ktorá pri najväčšej skromnosti a remeselnej zručnosti našich členov často nie je lacná, tu je číslo účtu Občianskeho združenia FanNecpaly. Verte, že každý jeden cent je využitý v prospech vás, Necpalanov.

IBAN SK5383300000002801268153

ĎAKUJEME!


Stanovy Občianskeho združenia FanNecpaly

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist