Otvorenie osláv a oceňovanie občanov Necpál - I. blok

1. máj 2015 sa zapísal do histórie Necpál ako výnimočný. Prvýkrát v ich histórii sme si pripomenuli výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Necpaly nad Nitrou (dnes už mestskej časti Prievidze) a pripravili bohatý a dôstojný program.
Čas pred oficiálnym otvorením spríjemňovalo vystúpenie domácej speváckej skupiny Dúbrava. Naši seniori symbolizovali históriu Necpál, na ktorú sme právom hrdí.

Kliknutím na fotografie otvoríte väčšie náhľadyO 14.00 hodine si už slovo vzali moderátori Peťo a Filip Petrášovci. Privítali všetkých prítomných i vzácnych hostí a predstaviteľov mesta na čele s pani primátorkou i poslancov za Trenčiansky samosprávny kraj.Slávnostnými príhovormi úradujúceho richtára roku 2015 Rasťa Petráša a viceprimátora Ľuboša Maxinu boli oslavy oficiálne otvorené.

V slávnostnom úvode však nesmel chýbať vstup historika Erika Kližana. Ten pripomenul všetky okolnosti vzniku obce a historické súvislosti, ktoré viedli k založeniu obce. Celý príhovor si môžete prečítať kliknutím SEM.

Po slávnostných príhovoroch prišlo na rad oceňovanie zaslúžilých občanov Necpál za ich zásluhy v rôznych oblastiach. Prvou kategóriou boli ocenenia už nežijúcich občanov, za ktorých preberali pamätné listy a vecné odmeny z rúk primátorky a viceprimátora najbližší príbuzní.
V tejto kategórii ceny prevzali:

Za osobný prínos a aktívnu činnosť v obci:

Jozef MEČIAR
Bol posledným richtárom samostatnej obce Necpaly nad Nitrou. Po zlúčení s mestom Prievidza,
v januári roku 1945 zastupoval Necpalskú štvrť ako podpredseda Mestského národného výboru.
Pamätný list prevzal syn - Anton Mečiar

Anton Mečiar Anton Mečiar Anton Mečiar Anton Mečiar


Hermína URBANOVÁ
sa aktívne podieľala na rozvoji obce, ocenená je jej obetavá práca, mimoriadny prínos v čase výstavby kultúrneho domu, základnej školy a podchodu zo Žabníka do Necpál, podieľala sa na obnovení urbárskeho spolku v Necpaloch,
organizovala rôzne krúžky - napr. varenia, šitia, ručných prác.
Pamätný list prevzala dcéra JUDr. Zlatica Donovalová

Zlatica Donovalová


Peter PETRÁŠ
Murársky majster, ktorý sa aktívne zúčastnil výstavby kultúrneho domu v roku 1972,
výrazne sa podieľal na skrášľovaní, rekonštrukciách a obnove kaplnky v rokoch 1980 a 1997.
Pamätný list prevzala manželka Filoména Petrášová

Filoména Petrášová


Za osobný prínos, aktívnu činnosť v obci a športové úspechy:

Ján MELIŠKO
Ocenený za aktívne zapájanie sa do kultúrneho života obce, za reprezentáciu vo vtedy netradičnom športe - hlavičkovaní. Reprezentoval a bavil divákov na mnohých štadiónoch Slovenska.
Známy bol aj ako zabávač, aktívne sa zapájal do kultúrneho života obce.
Pamätný list prevzala dcéra Božena Šovčíková

Božena Šovčíková


Za aktívnu športovú činnosť:

Ján ŠVORC
Rodák z Koša, 40 rokov žijúci v Necpaloch, vynikajúci reprezentant v bezmotorovom lietaní, držiteľ titulu Majster športu. Absolvoval najdlhší prelet 500 km, je držiteľ najvyššieho ocenenia v bezmotorovom lietaní - odznaku s troma diamantmi. Pamätný list prevzala manželka Viola Švorcová

Viola Švorcová


Mária VAŇOVÁ
Ocenená za vzornú reprezentáciu v hádzanej a najmä za odvahu postaviť sa ako prvá rozhodkyňa v Prievidzi na futbalové štadióny a rozhodovať futbalové zápasy mužov i žien. Jej lásku k futbalu i život ukončila ťažká choroba vo veku 45 rokov. Pamätný list prevzal brat Anton Vaňo

Anton Vaňo Prvý blok ocenených

Spoločná fotografia ocenených v prvom bloku - kategória už nežijúcich občanov - zľava Ján Meliško (Božena Šovčíková), Ján Švorc (Viola Švorcová), Mária Vaňová (Anton Vaňo), Peter Petráš (Filoména Petrášová), Hermína Urbanová (Zlatica Donovalová), Jozef Mečiar (Anton Mečiar).

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

... pokračovanie oficiálnej časti - II.blok

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist