Dobrovoľný požiarny zbor


Foto 47: xxx


Foto 45: xxx


Foto 41: Krajské kolo v Nitre - Mlyňanoch 1955
kategória dobrovoľných požiarnych zborov (2. miesto)
zľava kľačiaci - Jozef Mokrý, Anton Mečiar, Jozef Antony, Ondrej Borovský, Anton Krivánek
stredný rad - Ján Mokrý, Ján Blaho, Štefan Jamrich (vedúci družstva), Vladimír Vaňo, Jozef Šmída
vzadu stojaci - Ján MokrýFoto 49: Hasiči pred strekárňou - 1932-33
horný rad - Štefan Mokrý (Števík - dolný Šupke), Peter Petráš (dolný Ličike), Tomáš Mokrý (horný Pálike), Anton Vaňo (horný Šupke), Jakub Vaňo (Junase), Ján Vaňo (Sodejke)
stredný rad - Anton Chudý (Mokoline), Ján Mokrý (Pálike), Juraj Baniar, Ján Chudý (Mokoline),
Michal Mokrý (Meniche), Valent Chudý (železničiar)
spodný rad - Jozef Mokrý (Hornicý - kanaďan), Ján Petráš (horný Ličike),
Juraj Gregor (horný - Kováče - richtár), Ján Bendík (notár z Prievidze), Ján Mokrý (Hornický - neskôr v Nedožeroch), Valent Gregor (dolný Kováče), Pavel Petreáš (Pekáre - prvý predsečda JRD Kúty)Foto 44: xxx


Foto 50: Požiarne cvičenie


Foto 46: xxx


Foto 1: Dobrovoľný požiarny zbor Necpaly


Foto 2: Dobrovoľný požiarny zbor Necpaly


Foto 3: Členovia požiarneho zboru


Foto 4: Členovia požiarneho zboru


Foto 5: Požiarne cvičenie


Foto 6: Požiarne cvičenie


Foto 7: Požiarne cvičenie 1964 - Jozef Šmída, Laco Pekár (Šarkan)...xxx


Foto 8: Požiarne cvičenie


Foto 9: Požiarne cvičenie


Foto 10: Požiarne cvičenie


Foto 11: Požiarne cvičenie


Foto 12: Požiarne cvičenie


Foto 13: Požiarne cvičenie


Foto 14: Súťaž požiarnikov


Foto 18: Požiarne cvičenie 1974


Foto 20: Požiarne cvičenie


Foto 21: Požiarne družstvo


Foto 19: Propagačné cvičenie pri príležitosti 50. výročia založenia základnej organizácie


Foto 52: 1974


Foto 53: Kamil Petráš, Anton Čertík, Pavel Mokrý, xxx, Viliam Petráš, Šupo


Foto 22: Pánsky kútik v starej strekárni


Foto 22a: Jozef Šmída, Ján Petráš, xxx pri požiarnom cvičení


Foto 23a: Ján Petráš v akcii


Foto 36: Jozef Antony, Milan Solár a Jozef Bakyta s požiarnickým dorastom:
medzi nimi - Janko Mokrý, Anton Vaňo - Ufek, Miroslav Babocký...chlapci aj zo Žabníka... xxxFoto 37: stojaci zľava: Jozef Antony, Jozef Šmída, Kamil Petráš, Urban Karaka, Jozef Bakyta
dole Ivan Vaňo, Peter Hianik, Valent Chudý, Ján BátoraFoto 51: sediaci sprava - Jakub Vaňo (Junase), Filip Vaňo (Junase), Ján Petráš (horný Ličike), Jozef Šmída (Mazúre),
Ernest Gregor (Kováče), Peter Mokrý (Pálike)Foto 23: Jozef Antony, xxx, Štefan Jamrich, Jozef Chudý


Foto 24: Milan Gregor, Anton Gregor z Rajčule, Urban Karaka, Ján Bátora


Foto 25: Jozef Antony, xxx, Štefan Jamrich, Jozef Chudý, Ernest Gregor, Emil Chudý (Legionáre)


Foto 26: Milan Solár, xxx, Milan Gregor, Anton Gregor (Grco z Rajčule)


Foto 27: Jozef Antony, Milan Solár, Jozef Mokrý, Ivan Vaňo, Kamil Petráš, Peter Hianik


Foto 28: x Odkladal, Vašek Novotný (noviny Prieboj), xxx, Bohuš Vaňo, Jozef Kováč (Bakyte)


Foto 29: spoznávame Milana Solára a Jozefa Antonyho


Foto 30: Milan Solár, Peter Hianik, xx Krivánek


Foto 31: vľavo Lukáč Mokrý, vpravo Bohuš Vaňo


Foto 32: Urban Karaka, Ján Bátora, xx Drozd, Jozef Kováč (Bakyte)


Foto 33: Milan Solár, Jozef Antony, Jozef Jamrich


Foto 34: Milan Solár, Jozef Antony, Valent Chudý a Jozef Mokrý (Dedek)


Foto 35: xxx


Foto 40: Milan Solár, Jozef Antony odovzdávajú ocenenia Valentovi Chudému, Jozefovi Mokrému,
Ivanovi Vaňovi a Kamilovi PetrášoviFoto 42: xxx


Foto 43: xxx


Foto 54: Jozef Antony, xxx, Milan Solár, xxx, Jozef Šmída

späť

© 2008 design by K STUDIO, stránka spustená 1. augusta 2008