Defilé necpalských richtárov

Krátkym hudobným vystúpením v podaní Tibora Trna sa oficiálny program posunul k ďalšiemu bodu, ktorým bolo predstavenie všetkých doterajších necpalských richtárov .


Kliknutím na fotografie otvoríte ich väčšie náhľady:

Takéto defilé doteraz nemalo a asi ani nebude mať obdobu v necpalských dejinách. Na pódium vystúpilo trinásť doterajších richtárov, zvolených, ako my zvykneme hovoriť - Z NIČOHO NIČ. Jedná sa o zvolenie na jednoročné obdobie a voľby prebiehali každoročne na Plese necpalanov v januári. Otcom myšlienky plesu a voľby bol Peter Petráš, kapelník Necpalanky, ktorého starý otec bol posledným richtárom obce Necpaly, ktorá bola v roku 1945 zlúčená s mestom Prievidza. Súčasní richtári boli akousi pamiatkou na zašlé časy Necpál ako obce, a bola to aj istá forma recesie. Zaspomínanie na históriu úradu richtára zaznelo aj v príhovoroch Petra Petráša a tak mali Necpalania možnosť vidieť všetkých trinásť richtárov zvolených od roku 2003 naživo.

Trinásť richtárov už stálo na pódiu - no tento počet ešte nebol konečmný, pretože ešte sme srdečne medzi nami privítali jediného ozajstrného necpalského richtára - vlastne starostu - pána Ing. Petra Majka, starostu obce Necpaly pri Martine.

Slávnostný príhovor sa opäť niesol vo veľmi priateľskom duchu s poďakovaniami za pozvanie, za výbornú atmosféru za úprimnosť a srdečnosť Necpalanov. A takými naozaj sú aj naši priatelia z Turca. Na pamiatku i spečatenie nášho priateľstva sme prijali krásne a hodnotné darčeky a my zas ďakujeme za ich prítomnosť, ktorou umocnili slávnostnú atmosféru našich osláv.

V závere tohto bodu programu prišlo ešte jedno nečakané prekvapenie - poďakovanie viceprimátora Ľuboša Maxinu, tentokrát ako poslanca za volebný obvod č. 1 spolu s kolegami poslancami za náš obvod. Vyjadrili úprimné poďakovanie za myšlienku a realizáciu osláv pani Kvetke Ďurčovej a odovzdali finančný príspevok na pokrytie časti výdavkov na toto podujatie.

Aby tých poďakovaní nebolo málo, samozrejme ona zas vyjadrila vďaku za veľkú podporu mesta a tiež ostatným priateľom, Necpalanom za ústretovosť, s ktorou sa stretla pri myšlienke a realizácii tohto veľkolepého podujatia.

Za týmto neopakovateľmým bodom programu, plného vzájomnej spolupatričnosti, úcty a priateľstva nadišlo očakávané uvedenie knihy Necpaly (ne)zabudnuté do života.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist