Deň dobrých susedov 2018

Deň dobrých susedov je podujatie, ktoré píše už desiaty rok svojej histórie. Idea i realizácia patrí Zdenke Gamanovej z Baniek (okres Prievidza), ktorá o tom, ako to celé začalo, hovorí: "Myšlienka spájania ľudí mi bola vždy blízka. Sme špecifická obec Diviaky nad Nitricou, pretože sa skladáme z piatich obcí - Diviaky, Somorova Ves, Mačov, Banky a Ješkova Ves. Dedina je stále ešte o susedoch, ich vzťahoch, o vzájomnej pomoci, priateľstve i spoločnej zábave a to má u nás dlhú tradíciu. Roky sa organizovalo športové popoludnie pre deti a dospelých, takže zábavné súťaže tu boli a stačilo len oddeliť podujatie pre deti a pre dospelých. Tak vznikol Deň dobrých susedov."
Osem ročníkov na Bankách už druhý rok našlo pokračovanie v Necpaloch a tak sa 11. augusta 2018 stretlo osem družstiev pripravených súťažiť v zábavných disciplínach na tému AKO MALÉ DETI.


Akcia bola podporená dotáciou 300,-€ z rozpočtu mesta. ĎAKUJEME!

Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľady

Niektoré družstvá sa zúčastnili tohto podujatia už viackrát, dužstvo Spod hory bolo prvýkrát, no Ješkova Ves a Banky sú účastníkmi všetkých desiatich ročníkov. Akcia zaujala aj prievidzskú televíziu a tak prišli urobiť reportáž. Pozrieť si ju môžete na našej stránke v sekcii Médiá.

Súťažné družstvá prišli z ďaleka i blízka a hlavne v dobrej nálade a s chuťou zažiť niečo veselé. Prvou disciplínou ešte pred oficiálnym otvorením podujatia bol odhad. Úlohou súťažiacich bolo povedať čo najpresnejší počet guličiek, ktoré sa nachádzali v "kojeneckej fľaši". Dnes už môžeme povedať, že ich bolo 144 a odhady boli veľmi rôzne. Za najbližší tip dostalo družstvo 8 bodov a tak postupne až k jednému bodu za najmenej presný odhad.

O 14.00 hodine sa podujatie začalo oficiálne privítaním, príhovorom viceprimátora a odovzdaním symbolického šeku na 300,-€, ktoré odovzdali poslanci volebného obvodu č.1 na podporu tohto podujatia.

Na úvod boli predstavené aj družstvá, ktoré sa rozhodli zmerať sily v disciplínach, ktoré sa dozvedeli až priamo na mieste podujatia, čiže netušili, do čoho idú. V Necpaloch sme teda privítali tímy ŽU-BANG z Čerenian, havkáčov z Liešťan, Huhúkov z Baniek, Hríbarov z Ješkovej Vsi, Krásne Heleny z Nedožier-Brezian a tri tímy z Necpál - Necpalská pohoda, Profitím a Spod hory.

Niekoré súťažné disciplíny boli "tradičné" po celých desať rokov. Takou bola prvá - odhad i druhá, ktorou bola vždy streľba zo vzduchovky. V našom priestore sme nechceli riskovať, preto streľba v Necpaloch znamenala strieľať z veľkého praku kamienky do zaveseného plechového vedra. A že to nebolo vôbec jednoduché vidno aj na záberoch.

Technika i taktika bola na zvážení každého družstva, či to bolo poležiačky, postojačky, či prak držal jeden alebo viacerí, to si určili súťažiaci. Dôležité bolo, aby kamienok cinkol o vedro. Výsledky starostlivo sledovala a verdikty rozhodcov zapisovala Zlatka Mokrá, športová redaktorka RTVS.

Treťou disciplínou bol HOD_SKOK. Družstvo dostalo hraciu kocku a každý súťažiaci hodil nejaké číslo. Podľa toho, aké padlo, urobil toľko skokov znožmo. Ďalší pokračoval z miesta, kde skončil predošlý a takto museli absolvovať trasu ihriska tam a naspäť. Rýchlostná disciplína preverila nielen rýchlosť ale aj kĺby súťažiacich.

Štvrtá disciplína bola náročná na súhru kolektívu. Predviedli ju najskôr rozhodcovia, aby mali súťažiaci predstavu, čo sa od nich očakáva. Družstvo muselo držiac sa za ruky prevliecť od prvého po posledného cez seba kruh a na záver cezeň prehodiť tri novinové gule. Súťaž zameranú na zručnosť, rýchlosť a presnosť zvládli bravúrne.

Výsledková tabuľa sa priebežne zapĺňala výsledkami jednotlivých disciplín a tak si mohlo každé družstvo už počas zápolenia sledovať svoje body a pozície.

Piata disciplína bola naozaj detská. Stavanie kociek baví deti bez rozdielu a tak súťažiaci ukladali drevené kocky na seba. Čas nerozhodoval, ale skôr bolo potrebné mať šikovné ruky. Družstvo, ktorému veža z kociek stála aspoň 3 sekundy dostalo toľko bodov, koľko kociek bolo použitých na vežu. Maximum bolo 15 a niektorí to naozaj dali. Zdalo by sa to jednoduché, no tráva ako podklad túto úlohu trochu komplikovala.

V krátkych prestávkach sa súťažiaci priebežne venovali celodennej úlohe, kedy mali na bielu plochu namaľovať obrázok, ktorý bude vystihovať naše podujatie - buď dobrých susedov alebo malé deti. Tento ich výtvor bol aj súčasťou poslednej disciplíny, ktorá je už tradične voľná a družstvo môže predviesť čokoľvek - spev, tanec, básničku alebo iný výkon, ktorý je v ich možnostiach.

Šiestouu disciplínou bola akási kombinácia "človeče" a "kameň, papier nožnice". súťažiaci po jednom skákali po vyznačenej trati a keď sa stretli, jeden bol vyradený systémom kameň, papier, nožnice. Ten, ktorý prehral, sa pripojil k družstvu protivníkov a body sa započítali za každého hráča i rukojemníka, ktorý zostal v každom družstve, keď sa hráči "minuli".

Susedské strety boli niekedy veľmi veselé :)).

Niekto by si myslel, že pexeso sa dá hrať iba na stole. My sme však pre súťažiacich pripravili rozprávkové pexeso, ktoré malo megarozmery a tak ho hrali na trávniku vždy dve a dve družstvá. Body sa započítavali za každú uhádnutú dvojicu obrázkov, plus jeden žolík bol dosadený ako "sólista".

Disciplína č.8 bola zameraná na zručnosť a dobrú "mušku". Aby to nebolo také jednoduché, do prirpavených otvorov na plachte súťažiaci hádzali ľahučké loptičky. Započítali sa im body, ktoré boli vyznačené na každom otvore. Samozrejme, zo úspešný hod do najmenšieho otvoru bolo najviac bodov. Nuž, ale ten trafil málokto, lebo loptičky si lietali kade chceli. Ako bonus mohli hráči loptičku trafiť do otvoru "plácačkou" na muchy a získať dvojnásobnýá počet bodov, no túto možnosť nikto nevyužil.

Predposledná disciplína bola dynamická, technicky i pohybovo náročná, no zaručene veselá pre tých, ktorí neboli v súťažnom poli. Súťažili vžddy dve a dve družstvá. Úlohou hráčov bolo vybrať z družstva tanečnú dvojicu, pričom jednému z dvojice sme pripevnili na chrbát fľašu s guličkami. Zvyšní traja súťažiaci z každého družstva sa pochytali za plecia a spoločne spievali Tancuj, tancuj vykrúcaj, pričom dve dvojice akýmikoľvek tanečnými pohybmi museli dostať čo najviac guličiek z fľaše. Boliže to výskoky a tanečné kreácie! :)

Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu nasledujúcich fotografií z tejto disciplíny, sú urobené z videa.

Družstvá sme nechali trochu vydýchať, aby mohli predviesť svoje výtvarné výtvory v rámci voľnej disciplíny. Času po celé popoludnie veru veľa nemali, lebo súťaže išli ako na bežiacom páse, no presvedčili nás, že sú naozaj kreatívni, výtvarne zdatní a dokonca pridali k obrazom aj komentár, básničku či pesničku.

A čo bolo pripravené pre divákov a návštevníkov? Hlavne deti sa mohli vyšantiť na nafukovacom hrade, pripravené boli pre nich detské aj dospelácke chodúle, mohli sa hrať s rekvizitami zo súťaží - s kockami, kruhmi i pexesom, dokonca sa mohli ponosiť aj na živom koníkovi.

Záujemcovia o rezbárstvo sa pristavovali pri pánovi Bolfíkovi ktorý priniesol na ukážku svoje výrobky a tiež túto výrobu priamo predvádzal. V tombolovom stane nebolo len okolo 70 krásnych a hodnotných cien, ale aj tzv. "mačka vo vreci" - čiže malé drobnosti pre potešenie, ktoré kupujúci uvidel až po zakúpení.

Mnohí sa zastavovali pri pódiu, kde boli vystavené retro hračky - hojdacie kohúty, kočiarik i traksľa, čo je necpalský názov pre doma vyrobené drevené vozidlo, ktoré malo riadenie ovládané špagátom a zozadu sa obyčajne tlačilo rukami alebo palicou.
Veľký úspech mala Susedská burza, ktorá bolo zadarmo. Čokoľvek návštevníci priniesli, nežiadali za to peniaze a rovnako sme tie veci my nepredávali, ale rozdávali. Niečo na spôsob - pomôžme si navzájom. Ostatní návštevníci využili gastronomické služby - jedlo, pitie a hlavne, našli si čas na posedenie, porozprávanie a oddych medzi známymi.

Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín sme už zazreli, ako sa chystá hudobná skupina Necpalanka, ktorá nám spríjemnila záver tohto krásneho a veselého popoludnia. Predtým však ešte všetky družstvá dostali vecné dary, diplomy a medaile, ktoré im budú pripomínať, že žiadny dobrý sused sa nikdy nestratí, keď má zmysel pre humor a zábavu. Víťazmi boli všetci, ktorí neváhali, prišli a zabavili seba i prítomných divákov. Ak by sme sa predsa mali hrať na nejaké body, tak najviac ich získalo družstvo Huhúci z Baniek, na druhom mieste bolo družstvo Spod hory z Necpál a tretie bolo družstvo ŽU-BANG z Čerenian. Bodové rozdiely boli skutočne minimálne a všetky ostatné družstvá obsadili tretie miesto, pretože u nás nie sú porazení. ĎAKUJEME, že ste prijali naše pozvanie, priatelia!

Súťažné družstvá: Krásne Heleny z Nedožier-Brezian a Necpalská pohoda z Necpál.


Profitím z Necpál a Hríbari z Ješkovej Vsi


Havkáči z Liešťan a ŽU-BANG Čereňany


Družstvo Spod hory z Necpál a víťazi - Huhúci z Baniek

Takéto podujatie sa nemôže zaobísť bez bohatej tomboly, za ktorú sme vo veľkej miere vďační našim darcom a sponzorom. Veľké poďakovanie patrí aj Mestu Prievidza za morálnu, vecnú a hlavne finančnú podporu, s ktorou takéto akcie organizujeme oveľa ľahšie. Záver dňa patril už Necpalanke, ktorá vyhrávala svoje veselé pesničky až do tmy a prítomní ešte tancovali, vyskakovali a spievali, koľko im chutilo. Takto sme ukončili jedno pekné necpalské podujatie, ktoré patrilo všetkým dobrým susedom.
ĎAKUJÚ vám organizátorky - Zdenka (vľavo), ktorá má "na svedomí" prvých osem ročníkov podujatia v rudnianskej doline a Kvetka (vpravo) dva ročníky v Necpaloch. Vďaka vám, a veríme, že o rok dovidenia, priatelia!

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist