Remeslá v škôlke 2017

Veľkonočné obdobie je úzko späté s ľudovou kultúrou a tradíciami. Materská škola na Malonecpalskej ulici v Prievidzi má v rámci svojho zamerania práve spoznávanie regionálnej kultúry a folklóru, a preto si jedno popoludnie pred sviatkami oživila zaujímavým podujatím pod názvom "Ulička remesiel".


Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľadyPozvanie do vyzdobených priestorov materskej školy prijal aj pán viceprimátor a rodičia detí, ale hlavne dôchodcovia z Denného centra v Necpaloch, ktorí si pripravili výstavky svojich pekných výrobkov. Vďaka ich účasti sa deti mohli oboznámiť s tradičnými ľudovými remeslami: s háčkovaním dečiek, ozdobovaním kraslíc, pletením hračiek, zhotovovaním korbáčov a výrobou a dekoráciou fujár a píšťaliek. Na začiatku podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka materskej školy v kroji z nášho regiónu a predstavila hostí. Potom deti spríjemnili spoločné stretnutie spevom ľudových piesní, tancom, riekankami a ľudovými hrami.

V radostnej atmosfére si všetci zaspievali, prezreli vystavené výrobky, a aj ukážku postupu práce pri pletení korbáča a výroby píšťaliek z vŕbových konárikov. Domov si deti odniesli sladkú odmenu s veľkonočnou pozornosťou - dievčatá pletené košíčky a chlapci korbáče.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist