45. výročie otvorenia ZDŠ Malonecpalská

Základná škola Malonecpalská oslávila 45. výročie jej založenia. Na školské časy si zaspomínali bývalí riaditelia aj učitelia, ktorí vychovali generácie žiakov tejto školy. Predstavitelia mesta pri príležitosti osláv slávnostne odovzdali zrekonštruované palubovky v telocvičniach, nové šatne so sociálnymi zariadeniami aj darčekový šek. Počas slávnostného stretnutia sa predviedli s programom nielen súčasní žiaci ale aj škôlkari, mamičky aj seniori z Denného centra Necpaly, ktorí spolupracujú so školou.

Kliknutím na fotografie zväčšíte náhľady

RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy k tejto udalosti doplnila: Školský rok 2017/2018 je pre Základnú školu s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza výnimočný. Na jednej strane je rokom 45.výročia založenia základnej školy a na strane druhej prvým rokom, keď sa dva subjekty, ktoré spolu nažívali od roku 2008 v jednej budove, navzájom spojili. Od 1. septembra sa školská rodina rozrástla o deti a zamestnancov materskej školy s názvom Základná škola s materskou školou.

Ďalším dôvodom na oslavu bolo otvorenie priestorov pavilónu telocviční, v ktorom bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia telocviční, dostavbe šatní a sociálnych zariadení. Naše veľké poďakovanie patrí tým, ktorí zabezpečili jej financovanie, a to MŠVVaŠ SR a nášmu zriaďovateľovi - mestu Prievidza, ale aj poslancom MsZ a zamestnancom mesta za ochotu a pomoc pri hľadaní prijateľných riešení.

Slávnostná akadémia bola prierezom celej činnosti školy, keďže sa kultúrnym programom prezentovali nielen deti z materskej školy a žiaci základnej školy, ale aj tanečné školy, ktoré v škole pôsobia, i spevácka skupina necpalských dôchodcov Dúbrava. V programe sa nielen spievalo, ale aj tancovalo, hralo na akordeónoch, odzneli piesne v slovenskom, ruskom, nemeckom i anglickom jazyku, pripomenuli sme si v podaní detí aj zvyky nášho regiónu, a videli sme aj ukážky bojového umenia našej žiačky, úspešnej karatistky.

Zaželajme našej škole ešte veľa úspešných rokov, zodpovedných a láskavých pedagógov a ostatných zamestnancov, obetavých rodičov, slušných žiakov, pochopenie a pomoc kompetentných a vzájomnú úctu.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist