Deti versus seniori

Koncom minulého roku sa Denné centrum Necpaly presťahovalo do priestorov ZŠ na Malonecpalskej ulici a pani Helena Dadíková, predsedníčka Komisie školstva a kultúry pri MsZ nám o tom napísala:


SYMBIÓZA NA PROSPECH

Základná škola, materská škola a denné centrum tvoria harmonický celok. O tom, ako sa dajú spojiť záujmy a záľuby niekoľkých generácií, sa môžete presvedčiť na pôde jednej školy. Okrem detí predškolského veku, ktoré navštevujú materskú školu, je táto budova domovom ich starších kamarátov - žiakov základnej školy. No a v neposlednom rade tu našli svoje miesto aj necpalskí seniori - členovia Denného centra Necpaly. Pre všetkých, ktorým sú dvere školy otvorené, je toto spolužitie na prospech.

Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľady

Od jesene, cez zimné mesiace, jar či leto sa v priestoroch alebo v okolí Základnej školy na Malonecpalskej ulici niečo deje. Azda najväčší ohlas mala vlani Malonecpalská zábavná párty, kde sa všetky generácie stretli pri varení gulášu. A nezostalo len pri guláši. Popri tom sa organizovali rôzne zábavné a súťažné hry a celú párty umocnil aj pripravený program. Fašiangové tradície sú charakteristické karnevalom a tak sa účastníci podujatia mohli vzájomne zabávať na rôznorodých maskách, ktoré vyšli z dielní veľkých i malých. A bolo sa načo pozerať.

Jar vítajú deti so seniormi tiež spoločne - do Necpalského potoka vynášajú tradične Morenu. Dva ročníky medzinárodného projektu generation@school boli venované rôznym témam: Tradície včera a dnes, Hračky a hry včera a dnes, Učíme sa navzájom - anglické divadlo, Vzájomné odkazy generáciám - ,,Čo ma naučili starí rodičia", ,,Čo ma naučili moje vnúčatá", ,,Čo by sa malo zachovať pre budúce generácie".

Určite príjemným stretnutím pre rodičov s deťmi boli aktivity v rámci Dňa rodiny. Dôchodkyne okrem toho viedli tvorivé dielne pre žiakov, kde sa učili piecť medovníky a zaúčali sa do tajov ručných prác, ktoré sa stále viac vytrácajú z nášho praktického života. Prostredníctvom výchovného koncertu "Očová, Očová" a speváckeho zboru DC Necpaly Dúbrava sa deti dozvedeli zaujímavosti o ľudových piesňach.

Návštevníkov školy zaujali aj Výstavy ručných prác a Senior záhradkár s účasťou žiakov. Ani školské akadémie, či Beh olympijského dňa neboli len výhradnou záležitosťou detí. Mladším, či starším boli na prospech aj ochutnávky zdravej výživy. Deti sa odvďačili seniorom napríklad kultúrnym programom pre dôchodcov na oslavách a výročných schôdzach. Ale nielen zábava bola spoločným mottom.

Zber papiera a elektroodpadu bol na prospech deťom i dospelým a všetci mali dobrý pocit z podielu na ochrane životného prostredia. A kde sa darí, prichádzajú aj úspechy. Azda tým najvýraznejším bolo umiestnenie na celoslovenskej literárnej súťaži Lienka starým rodičom, kde sa zúčastnili žiaci i starí rodičia. Práve seniorom sa podaril husársky kúsok, keď získali na tejto súťaži v rámci SR 3. miesto vďaka pani Mundierovej.

Kalendárny rok 2013 nedávno zatvoril svoje brány a deti i seniorov čaká ďalší rok. Už teraz uvažujú, čo okrem tradičných aktivít zaradia do svojich plánov. Pre dievčatá, a možno i pre mnohých chlapcov, bude určite zaujímavá téma Kuchyňa starej mamy, v rámci ktorej by sa "pri sporáku" stretávali deti so seniormi a tí by ich učili variť tradičné jedlá a pokrmy, ktoré už poznajú len tí najstarší. No a odveta ? Deti a žiaci sa posnažia, aby svojich starších kamarátov zaučili do tajov moderných technológií a naučili ich niečo z počítačových tajomstiev.

A určite budú aj v tomto roku všetci spolunažívať napriek tomu, že ich rozdeľuje vek. No už majú overené, že takáto symbióza má význam - prehĺbenie citovej výchovy a najmä spoznávanie tradícií, sú pre deti nesmierne dôležité pre ďalší osobný rast a vývoj. A seniori - tí zas majú vďačný pocit užitočnosti.
Nech je teda aj rok 2014 plný hodnotných podujatí a zážitkov, ktoré si spoločne pripravia predškoláci, žiaci i seniori v ZŠ na Malonecpalskej ulici.


© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist