Pestré posedenie dôchodcov 2012

Tradičné jesenné posedenie dôchodcov v Kultúrnom dome v Necpaloch malo bohatý program. Ako hostí privítali medzi sebou primátorku mesta Katarínu Macháčkovú a ďalších hostí - Ľuboša Maxinu, p. Miklasovú, p. Ďurčenkovú, p. Petrášovú a i riaditeľku KaSS v Prievidzi Petru Štefánikovú. Základnú školu v Necpaloch zastupovala p. Hrubinová a p. Chládková, Strednú odbornú školu obchodu a služieb p. Jozef Mokrý. Prítomný bol aj rodák z Necpál - akademický maliar Alojz Petráš.

Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľadyV úvodných príhovoroch sa prítomní oboznámili s programom večera, dozvedeli sa o pôvode tradície pálenia sviečok a minútou ticha si uctili zosnulých členov klubu dôchodcov. Potom nasledovali zaujímavé informácie o založení necpalského cintorína (1879).Potom nasledovala správa predsedníčky denného centra Emílie Vaňovej o činnosti centra za uplynulý rok
a príhovor k 20. výročiu založenia Klubu dôchodcov v Necpaloch. Slová vďaky patrili všetkým zakladajúcim i aktívnym členom klubu dôchodcov, ktorí svojim prístupom, prácou a zásluhami zanechali výraznú stopu
v histórii tejto komunity seniorov v Necpaloch.Pán Jozef Mokrý vo svojom príhovore srdečne poďakoval za pozvanie a vyjadril úctu a obdiv k vykonanej práci, vďaku za dosiahnuté výsledky, za vytrvalosť a nadšenie s akým seniori pripravujú svoje podujatia. Do ďalších rokov zaželal veľa zdravia, Božieho požehnania, optimizmus, radosť z prežitých dní a potešenie
zo svojich najbližších, práce a záľub .

Krátko informoval aj o zámere nášho rodáka akademického maliara Alojza Petráša vytvoriť sochu Dobrého pastiera, patróna Necpál, ktorá by mala byť umiestnená pri kaplnke v Necpaloch. Zároveň poprosil o podporu tohto zámeru v podobe modlitieb i finančnej pomoci v rámci možností.
Ilustračný návrh i model sochy, ktorá by mala skrášliť prostredie Necpál si mohli prítomní pozrieť
vo vestibule kultúrneho domu.S príchodom pani primátorky nastal čas odmeňovania jubilantov. Spoločne s pracovníkmi mestského úradu vyslovili slová vďaky a odovzdali malé pozornosti všetkým "okrúhlym" oslávencom a vrúcny stisk ruky patril i manželom Záňovým k 65. výročiu trvania manželstva.
50. rokov spoločnej cesty si pripomenuli aj manželia Mečiaroví.Nielen manželom Záňovým, ale aj všetkým jubilantom, i tým, ktorí prišli na toto posedenie,
zaznelo ŽIVIÓÓÓ a zanôtila spevácka skupina Dúbrava.Prítomným sa prihovoril aj majster Alojz Petráš a predstavil svoj zámer vytvorenia sochy, ktorej zmenšený model si všetci mohli prezrieť vo vestibule kultúrneho domu.No a potom už nič nebránilo individuálnym prípitkom, konverzácii, zábave i tancu...Dobrá nálada a veselá zábava trvala dlho do noci, čo svedčí o spokojnosti všetkých zúčastnených.
© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist