Fašiangy 2009

Fašiangové posedenie býva jednou z najveselších akcií dôchodcov, tento rok však bolo poznamenané neúčasťou členov rodiny Mokrých. Deň pred posedením sme pochovali pána Lukáča Mokrého, dlhoročného aktívneho člena a jedného zo zostavovateľov knihy Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou.

Akcia mala v úvode aj pracovný charakter, medzi hosťami boli aj zástupcovia mesta na čele s primátorom Ing. Jánom Bodnárom, ktorý stretnutie pozdravil, poďakoval odstupujúcemu predsedovi Emilovi Vaňovi za prácu v klube a zaželal novému predsedovi veľa úspechov. Rovnako sa prítomným prihovoril aj niekdajší predseda p. Emil Lipovský, riaditeľ kultúrneho a spoločenského strediska Bc. Peter Pavlík a Mgr. Miklasová, ktorá rovnako vyjadrila poďakovanie p. Emilovi Vaňovi.
Na záver pán primátor ešte podpisom potvrdil svoju účasť, vystúpil spevácky súbor dôchodcov a začala veselá fašiangová zábava s Necpalankou.


© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist