Rodinný výlet 2008

Prvá augustová sobota už 17 rokov patrí v rodine Petrášovcov rodinnému výletu. Táto tradícia sa zachováva hlavne vďaka Peťovi Petrášovi, kapelníkovi Necpalanky, bez ktorej by žiadny výlet nemal tú správnu šťavu. A tak sa i tento rok rodinní príslušníci, priatelia, susedia a známi, ktorí sa dostali do užšieho výberu, vybrali na výlet, ktorý je zameraný na poznávanie Slovenska, zábavu a ničenie nepriateľa (rozumej metlu ľudstva).


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Ráno pred odchodom dostanú všetci účastníci visačky s číslom a na šťastnú cestu zahrá Necpalanka jednu, dve pesničky, aby ostatní susedia videli, o čo prichádzajú.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Na žiadny oddych tu nie je priestor, pretože hneď ráno sú vylosované súťažné družstvá, ktoré po celý deň plnia najrôznejšie úlohy. Súťaže sa niesli v znamení olympijského hesla
"Nie je dôležité vyhrať, ale prežiť tú hanbu!"


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Tohtoročná celodenná úloha spočívala vo vytvorení bábok z materiálu, ktorý dostali družstvá v sáčkoch a do večera museli pripraviť scénku na tému "Zavedenie eura". Po občerstvení v Nemeckej pokračovala súťaž v šúpaní ovocia zubami na rýchlosť.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Cesta viedla do Čierneho Balogu, kde už pri čakaní na vláčik Necpalanka nelenila a postarala sa o zábavu na stanici spolu s richtárkou Aničkou, ktorá zasa vyberala do mešca. Väčšinou prispievali účastníci zájazdu, niečo prihodil aj prizerajúci dav.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Po výlete vláčikom sme navštívili lesnícky skanzen i symbolický cintorín vo Vydrove a v malom amfiteátri pokračovalo súťažné zápolenie. Úloha nebola jednoduchá, družstvá mali zviazané nohy a museli si na umelé lyžičky naložiť fazuľu a čo najviac zŕn preniesť cca 10 metrov a vysypať do misky. Smiechu nebolo konca kraja, hlavne keď nastúpilo richtárske trio a Jožka Antonyiho viedli ako po treťom litri.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Úradujúca richtárka Anička Chudá všetko starostlivo zaznamenávala na fotoaparát a neustále dopĺňala obecný mešec. Po krátkom občerstvení na Vyšnej Boci sme sa vybrali do známych Necpál pri Martine, aby sme utužili priateľké družobné vzťahy, ktoré sme nadviazali na vlaäajšom rodinnom výlete.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Keďže nám silný lejak nedovolil urobiť záver výletu v exteréri, musela miestna krčma chtiac - nechtiac zaznamenať najväčšiu koncentráciu Necpaľanov na meter štvorcový vo svojej histórii. Pokračovali súťažné úlohy, kde družstvá tancovali v rytme Necpalanky, s balónom medzi hlavami a tretí člen družstva musel urobiť čo najviac osmičiek medzi nimi.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Na rad potom prišli aj scénky o zavedení eura, ktorí si každé družstvo mohlo pripravovať od rána.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Jedným z posledných bodov bohatého programu bol krst tejto internetovej stránky, ktorá bola na svete v deň výletu iba pár hodín. A čím sa krstilo? Na žiadnom rodinnom výlete nesmú chýbať "šnicle". A ako to spolu súvisí? Aby bola stránka riadne uvedená do života, každý výletník urobil odtlačok palca mastného od šnicle na symbolickú internetovú stránku. "Krsná manka" - Necpalanka pridala aj svoje podpisy.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Množstvo rôznych cien v tombole každoročne poteší všetkých účastníkov zájazdu, ale aj miestne deti, ktoré si odnáčali množstvo pekných suvenírov. Objavila sa tu dokonca i Kronika brigády socialistickej práce.


Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008 Rodinný výlet 2008

Zdalo by sa, že to už naozaj musí byť koniec, ale nebol. Tesne pred odchodom nás prišiel ešte pozdraviť zástupca Obecného úradu v Necpaloch, pretože pán starosta bol odcestovaný. Veľmi srdečne sa k nám prihovoril a vyjadril presvedčenie, že takáto družba musí každopádne pokračovať. Priniesol rôzne upomienkové predmety, ktoré urobili radosť nielen dospelým, ale hlavne deťom. Rozlúčili sme sa so sľubom opätovného stretnutia.


Zápis do kroniky Ešte foto s richtárkami

A to už bol takmer záver tohto bohatého dňa, ktorý Peťo ešte celou cestou domov korenil vtipmi. Vďaka organizátorom, za výlet zvládnutý viac ako na výbornú a za prežitie jedného neopakovateľného dňa!


Kompletná zostava
© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist