Chodník Na záhumní 2014

Ulica Na záhumní sa vyznačuje tým, že chodník síce má, ale ten je smerom od Kopaničiek najprv asfaltový, v strede trávnatý a napokon žiadny. Pri kultúrnom dome a okolo "rajčule" sa nadobro stráca. V januári sme ale zaznamenali v týchto miestach pohyb, čo naznačovalo, že chodník sa asi dočká druhého konca.


február 2008 február 2008 marec 2008 marec 2008

Rozkopaný čakal až do júla, kedy práce pokračovali a dlažobné kocky pribúdali jedna radosť. Teraz sa už síce dá krásne prejsť od zastávky suchou nohou, ale len po Pálešov. Zostáva len dúfať, že jedného dňa sa obidva konce nášho chodníka stretnú.


august 2008 august 2008
© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist