12. Ples Necpalanov – 2014

10. januára 2014 náš kultúrny dom privítal záujemcov o skvelú zábavu, ktorú bezpochyby zaručuje hudobná skupina Necpalanka na Plese Necpalanov. Jeho dvanásty ročník sa niesol opäť v duchu osvedčených a očakávaných tradícií tohto podujatia. Fanfáry, privítanie, oboznámenie s programom, richtárska správa za uplynulý rok, úvodné tanečné kolá...

Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľady

V kultúrnom programe dostali tento rok šancu mladé talenty. Žiačka ZUŠ Bojnice Laura Chrebetová zahrala niekoľko skladieb na saxofón s doprovom Romana Petáka a humornou scénkou zas prítomných pobavili bratia Filip a Dávid Petrášovci.

Po druhýkrát sme na plese privítali aj Poluvskú muziku, ktorá zdvihla zo stoličiek aj tých, ktorí pôvodne ani tancovať neplánovali. Rezké tóny slovenského folklóru v ich podaní sú naozaj veľmi chytľavé.

Najdôležitejším bodom programu celého plesu je voľba nového richtára na rok 2014. Po úvodnom slove a krátkej reklame zaznelo meno MÁRIA MOKRÁ zvaná Dedečka (prezývka po otcovi :D). Neminulo ju šerpovanie, zloženie richtárskeho sľubu, zatĺkanie klinca deravým kladivom i vyberanie do obecného mešca. Toto všetko, ba aj richtárske sólo Majka zvládla bravúrne.

Neodmysliteľnou aktivitou je súťaž v dolete papierových lietadiel, ktoré jednotlivé „stoly“ vyrábajú zo svojich menoviek.
Súťaž je obľúbená hlavne pre svoje technické možnosti zostrojenia lietadiel. Doteraz sa však nikomu nepodarilo prísť
na model so 100%-ným doletom k cieľu – fľaši brandy.

Aj tento rok si súťaž našla svojho víťaza a zábava mohla pokračovať v tanci, speve až do rána...

Sladké povolanie novozvolenej richtárky predznamenáva voňavý a sladký rok 2014. Ako majsterka odborného výcviku žiakov v odbore cukrár sa určite počas roka nedá zahanbiť.

A čo na záver? Poďakovanie organizátorom za opäť skvelú zábavu, relax, vynikajúcu atmosféru. Z tohto plesu sa tradične odchádza so slovami: „Na rok s nami počítajte!“ A to je snáď tá najlepšia referencia ;)

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist