11. Ples Necpalanov – 2013

Prvá novoročná sobota už jedenásty rok patrila Plesu Necpalanov. Do posledného miesta zaplnená sála kultúrneho domu 5. januára 2013 dávala tušiť opäť výbornú zábavu. Úvod – podobne ako vlani – patril fanfáram a potom už kapelník a moderátor Peťo Petráš oboznámil prítomných s programom večera.

Kliknutím na fotografie zväčšíte ich náhľady

Tanečný parket otvorili manželia Humajovci, pretože Evke, ako odstupujúcej richtárke
právo prvého tanca bezpochyby patrilo.

Krátko po rozprúdení výbornej zábavy však bolo potrebné, aby odstupujúca richtárka Evka Humajová predniesla správu o tom, čo sa v dedine za rok 2012 stalo. Udalostí bolo požehnane a tak správu zostručnila na tie najdôležitejšie.

Prekvapením a vynikajúcim spestrením plesu bola ľudová hudba z Poluvsia.
Chlapci išli zodrať sláky a hostia topánky. Hralo a tancovalo sa totiž aj cez prestávky :D

Pri dobrej zábave čas veľmi rýchlo ubieha a všetci boli zvedaví, ako dopadne hlavný bod programu – voľba richtára na rok 2013. Moderátor Peťko ako vždy ešte situáciu dramatizoval, ale publikum bolo trpezlivé (nedochádzalo ani počas reklamy).

Keď už richtárka Evka stála s pripravenou šerpou i obecným mešcom pre svojho nástupcu,
Peťko vyslovil meno kandidáta zvoleného „z ničoho nič“, a tým bol
Paľko BÁTORA,
náš známy stolár a zvonár v jednej osobe. Ozval sa srdečný a búrlivý potlesk a nový richtár kráčal
k ošerpovaniu a prebratiu insignií.

Po blahoželaniach prišli na rad povinné „disciplíny“ nového richtára – zatlčenie ďalšieho klinca do polena slávy deravým kladivom, prečítanie richtárskeho sľubu v pravej necpalčine, prevzatie valašky, pečatidla a obecnej pokladničky. Práve túto sa snaží nový richtár hneď po prevzatí funkcie čo najviac naplniť, pretože peniaze, ktoré vyberie sú použité na financovanie
našej internetovej stránky.

Blahoželania najbližších – manželky, priateľov, členov FanKlubu Necpál a richtárske sólo...
prvé povinnosti zvládal Pavel na výbornú.

Po hlavnom bode programu zábava zďaleka nekončila... Bez tradičnej súťaže v dolete papierových lietadiel by náš ples nebol plesom... A tak pri každom stole skladali najrôznejšie tvary lietadiel, ktoré „zaručene“ poletia najbližšie k cieľu.

Každý pilot mal svoju techniku, ale pristávacie podmienky neboli ideálne.
Väčšina lietadiel totiž svojou dráhou letu pripomínali skôr bumerangy :-))

Po dolete všetkých strojov richtár rozhodol o víťazovi. Najbližšie k fľaši šumivého doletelo lietadlo z Kostolnej Vsi.
Teda – klobúk dolu – toľká diaľka! :-))

Medzitým ako bývalá richtárka Evka zametala hangár, nový richtár obchádzal prítomných, ktorí ľubovoľnou čiastkou prispeli do obecného mešca. Tu sa patrí poďakovať za každý finančný dať všetkým, ktorí do mešca prispeli. Vďaka ich príspevku môže byť naša webová stránka prevádzková aj v roku 2013! ĎAKUJEME!

Zábava s Necpalankou i chlapcami z Poluvsia pokračovala
a to ešte na prítomých čakala tombola s prekvapením.

Pred polnocou prišlo sľúbené prekvapenie. I. cena v tombole – pečené prasiatko!!!
Podmienka – víťaz si ho nesmie odniesť domov, ale podeliť sa s prítomnými v sále. Kto to bude????

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist