9. Ples Necpalanov – 2011

Prvá sobota po 6. januári – takým dňom bol tento rok 8. január 2011. Mnohí sa naň tešili takmer celý rok, pretože taká skvelá nálada a zábava s Necpalankou sa až tak často neopakuje. Ples Necpalanov už tradične (hoci neoficiálne) otvára plesovú sezónu v Prievidzi. O 19.00 bolo už všetko pripravené a Necpalanka spustila prvé tóny pred naplnenou sálou kultúrneho domu v Necpaloch.

Kliknutím na fotografie zväčšíte náhľady

Po dvoch zahrievacích tanečných kolách sa predstavil svojim husľovým minikoncertom
Filip Petráš a prítomným ukázal, že aj Necpalania majú talent.

Bravúrnym rečníckym výkonom za svojim bratom v talente nezaostával Filipov brat Dávid,
ktorý prítomných pobavil v monológu Slepý a hluchý.

Po oboch výkonoch prevzali od Peťa svoj zaslúžený prvý honorár a potom už vynikli ako rovnocenní partnteri členov hudobnej skupiny Necplanka. Táto si v tento večer môže pripísať do svojich rekordov jeden netradičný – najväčší vekový rozdiel medzi muzikantami v jednej kapele, ktorý bol 51 rokov!

Zábava pokračovala až do chvíle, kedy nastal čas pre voľbu nového richtára. Tradične tomu však predchádza
Správa o udalostiach v dedine za predchádzajúci rok.
Po nej prišla na rad voľba richtára na rok 2011. Po ukončení pomyselného hlasovania zaznelo – ako vždy – z ničoho nič – meno novej richtárky, ktorou sa stala Ľudmila Bátorová. Radosť z novej funkcie mal nielen manžel, známy necpalský stolár, ale určite aj ich päť detí.

V tej chvíli, takpovediac, ešte v momente prekvapenia, odovzdal odstupujúci richtár Števko Šovčík insignie dediny a dekoroval novú richtárku šerpou. To však nebola jediná jej povinnosť v tento slávnostný večer.

Prišlo na rad tradičné zatĺkanie klinca do polena slávy deravým kladivom. Manžel Paľko starostlivo sledoval, či mu ako známemu stolárovi manželka neurobí hanbu. Samozrejme, obavy boli zbytočné, hoci kliniec klepala opatrne ako kuracie rezne, ale čo je dôležité, dostal sa statočne dostal tam, kam mal a bez úrazu!

Po prečítaní richtárskeho sľubu prišlo ešte na rad odovzdanie obecného mešca – ktorý prítomní hneď po richtárskom sóle plnili drobnými (i papierovými) eurami. Tieto budú použité na pokrytie nákladov na prevádzkovanie našej webovej stránky. Všetkým darcom ďakujeme!

Všetky udalosti bolo potrebné priebežne zaznamenať, aby sa objavili nielen tu, na necpalskej webovej stránke,
ale aj v necpalskej kronike a v kronike FanKlubu Necpalnky.

Potom už nasledovali gratulácie, richtársky tanec a vyberanie do mešca.

Po tanečnom kole, ktoré patrilo novozvolenej richtárke, bolo treba aspoň symbolicky (teda pár centami či eurami) prispieť do obecného mešca. Ako vidno z nasledujúcich záberov, nikto sa dlho nezdráhal a takmer všetci darcovia sú zachytení „pri čine“. Ešte jedno srdečné poďakovanie patrí tým, ktorí prispeli na prevádzku tejto stránky!

Posledné zastavenie richtárky s mešcom bolo pri jej manželovi, ktorý tiež neváhal siahnuť hlbšie do vrecka. Ďakujeme!

Necpalanka pokračovala ďalšími tanečnými kolami, pri ktorých zostal sedieť iba ten, kto už nevládal...

Zábavná časť večera pokračovala tradičnou súťažou v konštrukcii lietadiel. Každý stôl mal za úlohu zo svojej papierovej menovky vytvoriť čo najlepší model lietadla, ktorý doletí najbližšie k fľaši šumivého vína.

Súťažiaci striedali rôzne techniky, ale lietadlá leteli vzduchom aj tak podľa vlastnej navigácie.

Keď celý lietadlový park dolietal, z úst novozvolenej richtárky sme sa dozvedeli meno víťaza – pilota, ktorý najbližšie dopravil svoje lietadlo k fľaši šumivého. Všetci spolustolovníci od stola pána Karpiša prejavili neskrývanú radosť z víťazstva.

Ľudka Bátorová, čoby nová richtárka na rok 2011, ešte zápisom do necpalskej kroniky poďakovala za dôveru, ktorú do nej vložili Necpalania. Zábava trvala do skorého rána a všetci sa rozchádzali s prísľubom, že o rok sa tu stretneme zas.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist