Detský karneval

Detský karneval bol neoddeliteľnou súčasťou fašiangových zábav. Deti z celej dediny poobliekané v najrozmanitejších maskách sa tradične stretli v kultúrnom dome, aby sa zabavila a zatancovali. Pre najkrajšie masky boli vždy pripravené vecné ceny a sladké odmeny.Foto 1: Bohumil Vaňo, Majka Mokrá a Jozef Šmída


Foto 9: Evka Humajová (Petrášová) na rukách Kamila Petráša


Foto 2: Poštár Stanko Meliško


Foto 4: Poštár Stanko Meliško


Foto 5: Televízny prijímač Stanko Meliško


Foto 3: Bohumil Vaňo a Jozef Šmída, masku nepoznáme


Foto 6: Mariana Pekárová (dnes Vaňová), Emil Valo, Viola Pekárová (Blahová) a starký Jakub Vaňo


Foto 7: Domino Pekár, Stanko Meliško a Jozef Pekár (?)


Foto 8: xxx


Foto 10: Detský karneval v starom kultúrnom dome


Foto 11: Detský karneval 1984


Foto 12: Detský karneval 1984


Foto 13: Detský karneval


Foto 14: Detský karneval 1986

späť

© 2008 design by K STUDIO, stránka spustená 1. augusta 2008