Život ľudí v Necpaloch I.

Vážení priatelia, na týchto fotografiách sú zachytené tváre a udalosti bežného života ľudí Necpál v časoch nedávnych i tých dávnejšie minulých. Hoci nie sú zoradené podľa časovej postupnosti, iste sa vžijete do doby, v ktorých jednotlivé zábery vznikli.

Pokiaľ niektoré tváre spoznávate, prosím dajte mi vedieť, pre ľahšiu orientáciu sú fotografie očíslované

1: Procesia na hody 1950

Foto 1: 1950 – chlapci: Michal Prikryl, Jozef Petráš (Ličike), Jozef Vido, Emil Mokrý (Škrtle), Lukáč Mokrý, Marián Vaňo (Šupke), Valent Mokrý (Porubane), Milan Mokrý (Šupke)
dievčatá: Gizka Bakyte, Anka Bátorová (Pekáre), Pavlínka Chudá, Tonka Ištoková (Píšová), Filoména Petrášová (Mečiarová), Cilka Bušíková (Uhliare), Irmuška Vaňová (Kováče), Francka Bučková (Dubničane), Jozef Pakoš, Stazka Odkladalová (Hmire),
Eulália Mokrá (Zápotoke), Elka Boháčová (Porubane)

2: Dievčence - Francka Bučková (Dubničane), .x., .x., Irma Vaňová, Filka Petrášová (Hierge), Anička Bátorová,.....x.x.x.x.spoznáte ich?

Foto 2: Dievčence – Francka Mokrá – Bučková (Dubničane), Stazka Odkladalová (Hmire), Eulália Mokrá (Zápotoke), Irma Vaňová, Filka Petrášová (Mečiarová), Anka Bátorová (Pekáre), Gizka Bakyte, Tonka Ištoková (Píšová), Pavlínka Chudá, Elka Boháčová (Porubane), Cilka Bušíková (Uhliare)

3: Nesenie Panny Márie 1950

Foto 3: Nesenie Panny Márie – procesia z Prievidze do Necpál na necpalské hody, 1950

4: Nesenie Panny Márie 1950

Foto 4: Nesenie Panny Márie – procesia z Prievidze do Necpál na necpalské hody, 1950
nesúci - Vlado Bušík, Valent Gregor, Alojz Mokrý

5: Milan Tomášik, Jozef Šmída, Jozef Mečiar, Jozef Petráš (Lukačke)

Foto 5: Milan Tomášik, Jozef Šmída, Jozef Mečiar, Jozef Petráš (Lukačke)

7: xxx

Foto 7: xxx

8: Pelo Važan (?), xxx

Foto 8: Pelo Važan (?), xxx

9: spoznávame Martu Líškovú – Dubcovú, Moniku Meliškovú a dolu vľavo Milku Vaňovú a Máriu Kaplánovú

Foto 9: spoznávame Martu Líškovú – Dubcovú, Moniku Meliškovú xx Čechová a dolu vľavo Milku Vaňovú a Máriu Kaplánovú

10: Vladimír Bušík, Jozef Mokrý (Meníche), Milan Mokrý, Michal Bušík

Foto 10: Vladimír Bušík, Jozef Mokrý (Meníche), Milan Mokrý, Michal Bušík

11: U Hornických na lavičke - zľava Tonko Gregor z Rajčule, Vaľko Gregor, Paľko Gregor, Peter Petráš, Viktor Gregor

Foto 11: U Hornických na lavičke – zľava Tonko Gregor z Rajčule, Vaľko Gregor,
Paľko Gregor, Peter Petráš, Stano Petráš (Frcko)

11a: U Hornických na lavičke - zľava Tonko Gregor, Ernest Gregor, Peter Petráš, Anton Mendel

Foto 11a: U Hornických na lavičke – zľava Tonko Gregor, Ernest Gregor, Pavol Gregor, Peter Petráš, Anton Mendel


12: Stano Petráš, Anton Gregor, Peter Petráš, Štefan Humaj (sváko Hornický), Ernest Gregor

Foto 12: Chlapec vľavo je Rudo Petráš, Stano Petráš, Anton Gregor, Peter Petráš,
Štefan Humaj (sváko Hornický), Ernest Gregor

14: xxx

Foto 14: xxx

15: Jozef Petráš, Jozef Pekár (Šuľo), Vladimír a Michal Bušíkovci

Foto 15: Jozef Petráš, x Ďurdina, Vladimír a Michal Bušíkovci, dolu Michal Prikryl

16: Stano Petráš, xxx, Michal Bušík

Foto 16: Stano Petráš, xxx, Michal Bušík

17: Kamil Petráš, Ján Petráš, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo, Ivan Vaňo

Foto 17: Kamil Petráš, Ján Petráš, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo, Ivan Vaňo

18: Kamil Petráš, Jozef Líška, Ivan Vaňo, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo

Foto 18: Kamil Petráš, Jozef Líška, Ivan Vaňo, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo

6: Ivan Vaňo, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo, Kamil Petráš, Ján Petráš

Foto 6: Ivan Vaňo, Jozef Mečiar, Tibor Vaňo, Kamil Petráš, Ján Petráš

19: Antónia Pekárová a starká Mokoline (Mária Chudá)

Foto 19: Antónia Pekárová a starká Mokoline (Mária Chudá)

20: Anton Mokrý - Porubane

Foto 20: Anton Mokrý (Porubane)

21: Ignác Gregor, Peter Petráš, Valent Gregor, Viktor Gregor, Anton Vaňo

Foto 21: Ignác Gregor, Peter Petráš, Valent Gregor, Viktor Gregor, Anton Vaňo, chlapec Otto Petráš

22: zľava Pavol Bakyta, Michal Mokrý (Meniche), Anton Chudý (Mlynárike), Jozef Chudý – krajčír, Jozef Petráš (Hierge), Štefan Humaj (Hornický), Anton Vaňo (Šupke), František Petráš (Krčmáre), Ondrej Trgiňa

Foto 22: zľava Pavol Bakyta, Michal Mokrý (Meniche), Anton Chudý (Mlynárike), Jozef Chudý – krajčír,
Jozef Petráš (Hierge), Štefan Humaj (Hornický), Anton Vaňo (Šupke),
František Petráš (Krčmáre), Ondrej Trgiňa

23: Okresná konferencia červeného kríža

Foto 23: Okresná konferencia červeného kríža

64: xxx

Foto 64: xxx

65: xxx

Foto 65: xxx

24: Rózka Priehode, Rózka Mokrá, Milka Gregorová (Kováče)

Foto 24: Rózka Priehode, Rózka Mokrá, Milka Gregorová (Kováče)

25: Lojzko Mečiar, Magda Šturcelová, Paľo Čečina, Mária Mečiarová (Mokrá), Jozef Šturcel (Livora), Ján Petráš (Belan), Jozef Antony, Jozef Mečiar

Foto 25: Lojzko Mečiar, Magda Šturcelová, Paľo Čečina, Mária Mečiarová (Mokrá),
Jozef Šturcel (Livora), Ján Petráš (Belan), Jozef Antony, Jozef Mečiar (Šaštín)

26: Brigáda - p. Vaňo, Jozef Mečiar, Jozef Antony, Marta Baniarová (Hmire), otec chlapcov Karake, ...

Foto 26: Brigáda – Lojzko Mečiar, s baretkou Ján Vaňo (Junase), dievčina od Baniarov (?), Jozef Šmída, Alexander Baniar (Alino), Jozef Mečiar, hrable drží Káčerov brat Vlado Mokrý, Milan Solár, Jozef Antony, Mária Mečiarová (Mokrá),
Anna Mokrá (Vojceková), Marta Baniarová (Hmire), s baretkou vpravo Ján Karaka, Pavol Mokrý (Čečina)

27: Jozef Vido, Pavol Vaňo (Šupke), Jozef Mokrý (Meniche), Michal Bušík, Milan Mokrý (Šupke), Ján Priehoda

Foto 27: Jozef Vido, Pavol Vaňo (Šupke), Jozef Mokrý (Meniche), Michal Bušík, Milan Mokrý (Šupke), Ján Priehoda

28: Jozef Pekár

Foto 28: Jozef Pekár

29: Ján Mokrý (Trgine)

Foto 29: Ján Mokrý (Trgine)

30: p. Marčan - na hornom konci, dnes na pozemku postavený posledný dom Na záhumní, dom p. Rybu

Foto 30: p. Marčan – na hornom konci, dnes na pozemku postavený posledný dom Na záhumní, dom p. Rybu

32: xxx

Foto 32: xxx

33: Rodinná oslava - tetka Hmire s mužom Gustom - pravdepodobne výročie sobáša

Foto 33: Rodinná oslava – tetka Hmire s mužom Gustom – pravdepodobne výročie sobáša

34: xxx

Foto 34: xxx

35: xxx

Foto 35: xxx

35a: Ivan Vaňo (Lace), Rudolf Baniar, Rudolf Petráš (Meguš), Ján Petráš, Kamil Petráš, Jozef Antony, Milan Solár, Tibor Vaňo

Foto 35a: Ivan Vaňo (Lace), Rudolf Baniar, Rudolf Petráš (Meguš), Ján Petráš, Kamil Petráš, Jozef Antony, Milan Solár, Tibor Vaňo

36: Totka Pavlína Vaňová 36: Totka Pavlína Vaňová

Foto 36: Totka Pavlína Vaňová

38: x Melišková a Monika Pekárová – Melišková

Foto 38: x Melišková a Monika Pekárová – Melišková

31: Jozef Pekár - bača

Foto 31: Jozef Pekár – bača

39: Domino Pekár a Florián Meliško

Foto 39: Domino Pekár a Florián Meliško

40: Florián Meliško, Ján Petráš, Ján Meliško

Foto 40: Florián Meliško, Ján Petráš, Ján Meliško

41: xxx

Foto 41: xxx

42: Jozef Mečiar, Pavol Mokrý

Foto 42: Jozef Mečiar, Pavol Mokrý

43: Jojo a Božka Šovčíkovci?

Foto 43: Jojo a Božka Šovčíkovci?

44: Jozef Mečiar a Jozef Líška st.

Foto 44: Jozef Mečiar a Jozef Líška st.

45: V klubovni kultúrneho domu

Foto 45: V klubovni kultúrneho domu – vľavo Lukáč Mokrý, Anton Petráš (Lukačke), Vlado Muler, x Odkladal,
Štefan Jamrich, Ján Bendík, Bohuš Vaňo

46: Meliškovci

Foto 46: Meliškovci

47: xxx

Foto 47: xxx

48: Ulica Na záhumní - 1969, p. Milan Jarolín st. 49: Ulica Na záhumní - 1969

Foto 48, 49: Ulica Na záhumní – 1969, p. Milan Jarolín st.

50: p. Melišková s dcérami, vľavo Melánia, vpravo Mária

Foto 50: p. Melišková s dcérami, vľavo Melánia, vpravo Mária

51: Vaňovci (Ličike) – Pavlína Vaňová, Ladislav Petráš, jeho mama Pavlína Petrášová

Foto 51: Vaňovci (Ličike) – Pavlína Vaňová, Ladislav Petráš, jeho mama Pavlína Petrášová

52: Jozef Horvát a Jozef Pekár - bača, na stavbe domu u Horvátov

Foto 52: Jozef Horvát a Jozef Pekár – bača, na stavbe domu u Horvátov

53: Za robotou - kopať zemiaky išli - Pavlína Vaňová, Mária Vaňová, Bohuš a Milka Vaňová (Pilíkova sestra)...

Foto 53: Za robotou – kopať zemiaky išli – Pavlína Vaňová, Mária Vaňová, Bohuš a Milka Vaňová (Pihlikova sestra)...

54: Zabíjačka u Šupkov

Foto 54: Zabíjačka u Šupkov

55: Rodinné posedenie u Šturcelov – Jozef a Etela, vľavo zať Günter a vpredu vnúčatá Jens, xxx

Foto 55: Rodinné posedenie u Šturcelov – Jozef a Etela, vľavo zať Günter a vpredu vnúčatá Jens, xxx

56: Rodina Šturcelovcov

Foto 56: Rodina Šturcelovcov

58: Peter a Mária Pekárovci

Foto 58: Peter a Mária Pekárovci

57: po rokoch... Peter Pekár

Foto 57: po rokoch... Peter Pekár

59: Na dvore u Pekárov - vnučka Anastázia Bátorová, vnučka Eva Miklošíková, Františka Pekárová, dcéra Emília Chylová

Foto 59: Na dvore u Pekárov – vnučka Anastázia Bátorová, vnučka Eva Miklošíková, Františka Pekárová, dcéra Emília Chylová

60: Ľudovít Lukáč, Stanislav Altof, Emil Valo, Florián Meliško

Foto 60: Ľudovít Lukáč, Stanislav Altof, Emil Valo, Florián Meliško

61: V pozadí s husľami Emil Valo, tancujúci Bohuš Vaňo a starká Hmire

Foto 61: V pozadí s husľami Emil Valo, tancujúci Bohuš Vaňo a starká Hmire

62: Emil Valo, Bohuš Vaňo, xxx

Foto 62: Emil Valo, Bohuš Vaňo, xxx

63: xxx, súrodenci Mokrí - Mária, Viliam (Zvonár) a Jozef (Piav), dolu Vladimír Humaj (Hornický) (Hungaľa)

Foto 63: xxx, súrodenci Mokrí – Mária, Viliam (Zvonár) a Jozef (Piav), dolu Vladimír Humaj (Hornický) (Hungaľa)

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist