Necpaly dnes

Obec, vlastne dnes časť mesta Prievidza – Necpaly, má v súčasnosti svoju ustálenú tvár, ktorej súčasťou sú nielen pôvodné dobové domčeky, ale aj moderná výstavba nových rodinných domov či panelákov. Pôvodná dedina má sedem ulíc, no rozrástla sa o individuálnu bytovú výstavbu Kopaničky a o panelovú zástavbu so svojou sieťou ulíc.


mapa - Google Kliknutím na názov ulice
sa presuniete k fotografiám


Veľkonecpalská ulica
Malonecpalská ulica
Poľná ulica
Zelená ulica
Pod horou
Na záhumní
Slnečná ulica
Nedožerská cesta
Hornonitrianska cesta
Cintorín
Kopaničky
Sídlisko


Veľkonecpalská ulica

je najdlhšou ulicou dediny a prechádza od poľa povedľa predajní mäsa, pečiva, okolo potravín, panelovej zástavby, kaplnky a vedie starou dedinou okolo cintorína až k dnešnému Lidlu.


Malonecpalská ulica


Poľná ulica

je druhou najdlhšou ulicou dediny, siaha od kultúrneho domu súbežne s Veľkonecpalskou až takmer po cintorín. Vyznačuje sa najväčšou koncentráciou doterajších necpalských richtárov. Je to spôsobené hlavne tým, že sa na nej nachádzajú pôvodní obyvatelia, ktorí si postavili nové domy na pozemkoch svojich rodičov a zostali Necpalom verní. V jej druhej časti bližšie k Prievidzi je krátka radová zástavba.


Zelená ulica

Zelená ulica je najmladšou v Necpaloch. Názov je síce priliehavý, okolo je samá zeleň, ale starí (rozumej pôvodní) Necpalania by boli iste uvítali zaužívaný názov lokality – Ohnivá zem alebo Vrchy. Každopádne veríme, že najnovším Necpalanom sa na Zelenej či Ohnivej bude dobre bývať a budú v Necpaloch spokojní ronako, ako všetci „domorodci“.


Pod horou

je ulica s najväčším prevýšením. Ak sa chcete na ňu dostať, máte viacero možností. Povedľa kultúrneho domu do kopca, odbočkou vľavo z Poľnej ulice či zhora od Severu cez malý lesík. Obyvatelia tejto ulice vedia, že bývanie blízko porastu stromov a kríkov je síce romantické, ale má aj svoje nevýhody.


Na záhumní

je ulica, ktorá mala pôvodne názov Záhumnie. Premenovanie na „Na záhumní“ prinieslo nielen zmeny v osobných údajoch, ale aj dilemu, ako tento názov písať. Stretávame sa s veľkým i malým „Z“, no a šalamúnsky je to vyriešené na smerových tabuliach, kde sú pre istotu všetky písmená veľké. Nuž, každý podľa vkusu...


Slnečná ulica

je nakratšou ulicou našej dediny, pretože je na nej len päť domov. Je to malá slepá ulička na ceste vedľa poľa smerom na Kopaničky.

západný pohľad východný pohľad

Nedožerská cesta

je doslova a do písmena cestou, pretože je vlastne hlavným dopravným ťahom na Nitrianske Pravno, Žilinu či Martin. Obyvateľom „malých Necpál“, ako sme túto časť zvykli nazývať, naozaj nie je čo závidieť. Auto za autom, hluk a výfukové plyny nepatria práve k ideálu bývania. Možno aj to je dôvod, prečo sa časť domov pretransformovala na podnikateľksé objekty, ktorých je na tejto neveľkej ulici naozaj dosť.


Hornonitrianska cesta

bola dlho najmenej osídlenou ulicou, pretože bol na nej iba jeden dom. Postupne sa však výstavba rozširuje a dnes ju lemujú ďalšie dve obydlia a iné súkromné pozemky. Označenie na tabuli dostala až v októbri 2008. Cesta smerujúca von z Necpál smerom na Kúty je odbočkou Veľkonecpalskej ulice.


Cintorín

Svojich mŕtvych z Necpál vozili od nepamäti k pochovaniu na cintorín do Prievidze. V roku 1879 sa zastupiteľstvo obce pod vedením richtára Jozefa Mokrého rozhodlo zriadiť si vlastný cintorín. Zmluvu, v ktorej sa zaviazali platiť prievidzskému farárovi za každú jednu cestu na pohreb do necpalského cintorína cestovné náklady jeden zlatý, 9. marca 1879 podpísali aj prísažní, čiže poslanci necpalského zastupiteľstva Ambróz Mokrý a Michal Mokrý.                                                                          Erik Kližan

Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť (od roku 1973) pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúžil zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza, je mesto Prievidza. Cintorín nemá už kapacitu na vybudovanie nových hrobov, mesto chce preto využiť tie zostávajúce, ku ktorým sa nikto nehlási.
Radnica mesta Prievidza získala v roku 2014 súhlas RÚVZ na ďalšie pochovávanie v Necpaloch, čím si zabezpečila rozšírenie kapacít pohrebísk. Preto budú mesto i správca bude počas celého roka využívať svoje informačné kanály, aby verejnosť v čo najširšej miere prejavila záujem o hroby svojich pozostalých. Hrobové miesta, o ktoré neprejavia pozostalí záujem do 31. decembra 2015, bude správa cintorína považovať za opustené a ponúkne ich nájom ďalším záujemcom. Hroby, o ktoré nikto neprejaví záujem, budú využívané na ďalšie pochovávanie.                                     (zdroj: www.prievidza.sk/spravodajstvo)


Kopaničky

vyrástli doslova „na zelenej lúke“. Úhľadné rady dvojdomov či radová zástavba v peknom prostredí prírody ponúka tiché a kľudné bývanie. Výnimkou sú domy postavené v blízkosti cesty na sever, ktorá sa stala hlavnou spojnicou Necpál a Zapotôčiek so sídliskom Kopanice.

Pozrite si unikátne letecké zábery Kopaničiek usadených uprostred zelene. Onedlho prinesiem aj fotografie jednotlivých ulíc, ktoré nesú samé kvetinkové názvy – Snežienková, Nezábudková, Konvalinková, Fialková, Astrová, Narcisová, Tulipánová a Klinčeková.

Na ľavom kraji dvojdomovej zástavby našla svoj priestor aj záhradkarská osada, kde pôdu na sadenie, stromy či relax využívali aj obyvatelia Kopaničiek alebo mnohí obyvatelia mesta na aktívny oddych v prírode.


Sídlisko

výstavba sídliska sa začala takmer súbežne s asanáciou časti dediny Necpaly. V roku 1987 ustúpilo výstavbe panelákov mnoho starých ale aj novších domov a obyvatelia sa roztrúsili po celej Prievidzi i mimo nej. O osudoch mnohých sa dozvedáme len veľmi sporadicky, a preto aj táto stránka ponúka možnosti kontaktov. Dedina výstavbou panelákov dostala množstvo nových obyvateľov, rozšírila sa sieť obchodov, služieb, premávka sa stala rušnejšou, škola i škôlka sa naplnila deťmi.
Pribudli nové ulice – Majerská, Gazdovská, Dúbravská, Urbárska, Kútovská.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist