JRD

Jednotné roľnícke družstvo Bojnice - Kúty bolo miestom, kde pracovali mnohí obyvatelia Necpál. Hlavným zameraním v rastlinnej výrobe bola produkcia obilovín, repka olejná, z okopanín zemiaky. Pestovali sa krmoviny pre potrebu živočíšnej výroby. Hovädzí dobytok tvoril základ a podstatnú časť výkonov. Kolektívny život na družstve prinášal nielen tvrdú prácu, ale aj mnoho pekných chvíľ strávených na spoločných podujatiach, výletoch či oslavách dožiniek.Foto 6: Rastlinná výroba - JRD Kúty
Anna Mokrá (Cigánčeke), Anna Petrášová (Kireme), Mária Mokrá (Porubane), Júlia Mokrá (Meluchová), Mária Šmídová, Anna Mokrá (Dubničane), Mária Mokrá (Meniche), Anna Čertíková, Františka Priehodová, p. Flimelová z Kútov, xxx, Pavlína Vaňová (Junase), Rozália Mokrá, Ján Mokrý (Dubničane)Foto 7: Antónia Priehodová, Mária Vaňová (Junase), xxx, xxx, xxx, Anna Mokrá (Cigánčeke),
Anastázia Kriváneková (Mokrá od Dubničanov)Foto 8: xxx


Foto 9: xxx


Foto 4: Na výlete


Foto 3: Na výlete


Foto 2: Na výlete


Foto 1: Piešťany 1963


Foto 10: 1973 - Francka Vaňová (Junase)


Foto 11: p. Vaňová, xxxxxxxx


Foto 12: Prvomájový sprievod


Foto 13: Dožinky
Anna Mokrá (Cigánčeke), Františka Priehodová, Anna Pekárová, Katarína Petrášová, Anna BaniarováFoto 14: Dožinky - Ján Mokrý...xxx


Foto 15: Dožinky
Mária Mokrá, Anna Mokrá s manželom Jozefom (Hmire), manželia Jozef a Anna Solároví,
Anna Petrášová (Pekáre)Foto 20: Dožinky 1970


Foto 17: Dožinky 1971


Foto 16: Dožinky 1972


Foto 18: Jakub a Františka Vaňoví (Junase) - 1973


Foto 19: Dožinky 1974

späť

© 2008 design by K STUDIO, stránka spustená 1. augusta 2008